herbeBOI - Urząd Gminy Cewice

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Oświata i edukacja

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Zawiadomienie pracodawcy.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Pracodawca zawiadamia Wójta Gminy Cewice o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie gminy Cewice, a pracodawca będący rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na jego siedzibę.