Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Zawiadomienie pracodawcy.


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.


Dodatkowe informacje, uwagi

Pracodawca zawiadamia Wójta Gminy Cewice o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie gminy Cewice, a pracodawca będący rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na jego siedzibę.