Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Cewice

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

pobierz dokument: plik_pdf

Klauzula informacyjna dot. zmiany imienia i nazwiska: plik_doc

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza: plik_doc

1.    Wypełniony formularz wniosku.
2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).


Opłaty

1.    Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 38 PLN.
2.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
3.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.


Termin i sposób realizacji

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.
 2. Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia może wystąpić wyłącznie osoba, której zaświadczenie o stanie cywilnym dotyczy.

 3. Zaświadczenie o stanie cywilnym w formie elektronicznej może być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji do których jest składane.

  Wydruk zaświadczenia nie jest dokumentem urzędowym.

 4. Jeśli zaświadczenie ma być przedłożone w jednym z państw członkowskich UE, osoba uprawniona do pobrania zaświadczenia może, po złożeniu stosownego wniosku, otrzymać może urzędowe tłumaczenie tego dokumentu sporządzone na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

  Opłata za wydanie tłumaczenia urzędowego zaświadczenia wynosi 17 zł.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego


Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym. 


Dodatkowe informacje, uwagi

1.    Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.